Admiterea

Graficul desfasurarii concursului de admitere este actualizat in metodologia de admitere la studii universitare de masterat.

 

Se va face pe baza diplomei de licenta. Admiterea pe locurile finantate de la buget se va face pe baza unui test grila. Bibliografia pentru acest test se afla pe www.ase.ro.

 

Graficul desfasurarii concursului de admitere:

 

Inscrierea candidaţilor se va face intre 25 - 27 iulie 2016, iar, sustinerea examenului pentru ocuparea locurilor la buget va avea loc pe 29 iulie 2016.

Dosar - la foaia matricola (cu exceptia promotiei 2016).

 

Va rugam consultati in permanenta informatiile generale cu privire la masterat in ASE pe www.ase.ro. aici

 

Dosarul de concurs

 

Va consta dintr-un un dosar plic pe care se vor inscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon

 

Acest dosar va include:

content-bulletdiploma de licenţă (sau echivalentă), in original sau copie legalizată (pentru absolvenţii promoţiei 2016, adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor aritmetice ponderate cu numărul creditelor transferabile pe ani de studiu, a mediei examenului de licenţă, termenul de valabilitate, faptul că mediile anilor de studii sunt ponderate cu numărul punctelor de credit şi că nu a fost eliberată diploma de licenţă);

content-bulletfoaia matricolă sau suplimentul la diploma de la programul de licenţă, in original sau in copie legalizată (cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2016);

content-bulletdiploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) in original sau in copie legalizată;

content-bulletdiploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) in original sau in copie legalizată;

content-bulletadeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de o altă unitate autorizată care să ateste că este apt pentru a urma facultatea la care solictă inscrierea;

content-bulletcopia legalizată a certificatului de naştere;

content-bulletcopia legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

content-bulletcopia cărţii de identitate;

content-bulletdeclaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora;

content-bulletdouă fotografii 3/4;

content-bulletbonurile valorice reprezentand taxa de inscriere;

content-bulletdoua scrisori:
 scrisoare de motivatie scrisa de mana in limba romana (o pagina A4)
 scrisoare de recomandare din partea unui profesor din facultatea absolvita sau a unui angajator

content-bulletalte documente, pentru programele de masterat cu condiţii speciale de admitere.

 

Pentru mai multe informatii, consultati www.ase.ro