LISTA MATERIALELOR DISPONIBILE LA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

 

 

BIBLIOTECA ASE

 

Biblioteca digitală

 

1.Cristea, S.; Stoica, C.F. - Drept comercial

2.Danciu, V. - Marketing internaţional -  studii de caz

3.Drăgan, G. - Fundamentele comerţului internaţional

4.Jurconi, I,; Mohane, F. - Dicţionar de afaceri rus - englez - roman

5.XXX - Cercetare terminolgică şi terminografică a lexicului specializat din finanţe

 

Biblioteca ASE

 

1. Ballard, M.- La traduction, contact de langues et de cultures, vol.1, Artois Presses Universite, Paris, 2005 - 2 ex. lectura la sala

2. Ballard, M. - La traduction, contact de langues et de cultures, vol. 2, Artois Presses Universite, Paris, 2006 - 2 ex. lectura la sala

3. Bartolf, H. - Gramatica practică a limbii germane, Niculescu, 2007 - 4 exemplare din care 2 ex. la imprumut

4. Bădescu, A.L. - Gramatica limbii engleze, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1984

5. Bărbulescu, I.Gh. - Procesul decizional in Uniunea Europeana, Ed. Polirom, Iasi, 2008 - 5 ex. lectura la sală

6. Barlea, Roxana Magdalena - Tehnici de cercetare in stiintele comunicarii, Cluj-Napoca, Editura Casa Cartii de Stiinta, 2012. - 1 ex. lectura la sala

7. D.Blideanu - Afaceri economice internationale- repere teoretice si practice, Editura ASE, 2013 - 3 ex. lectură la sală

8. Brakhahn, W.-  ISO 9000 pentru servicii: rapid şi sigur spre certificare, trad. de Boiciuc, D. şi Şt. Boiciuc, Bucureşti, Editura Tehnică, 1998 - 5 ex. lectura la sala

9. Cetina, Iuliana (coord.) - Marketingul serviciilor, fundamente şi domenii de specializare, Ed. Uranus, Bucureşti, 2009 - 5 ex. lectura la sala

10. Cilianu-Lascu C. - Gramatica limbii franceze, Meteor Press, 2002 - 15 ex. din care 3 ex. la imprumut

11. Cilianu-Lascu Corina et al. - Mots, expressions, discours en Economie, Teora, 2005 - 20 ex. din care 13 ex. la imprumut

 12. Constantinescu Stefanel, R. - Negociation and Conflict Management, Editura ASE,2012 - 20 ex. din care 11 ex. la imprumut

13. Constantinescu-Ştefănel, R. - Comunicarea interculturala de afaceri, Ed.ASE, 2010 - 5 ex. lectura la sala

14. Crăciun, D. -  Etica in afaceri : o scurta introducere, Ed. ASE, Bucureşti, 2005 - 22 ex. din care 11 ex. la imprumut

15. Crăciun, D. -  Business Ethics. Basic Concepts and Principles. Theory and Cases, Ed. ASE, Bucureşti, 2011 - 15 ex. din care 5 ex. la imprumut

16.Cristea Silvia Lucia, Dreptul afacerilor: pentru invăţămantul superior economic, Editura universitară, Bucureşti, 2012. - 10 ex. din care 2 ex. la imprumut

17. Czinkota, M. et al. - International Business, Editura John Wiley and Sons, 2009 - 1 ex. lectura la sala

18. Dawson,  R. - Secretele negocierii, Editura Polirom, Bucuresti 2007 - 5 ex. lectură la sală

19.Dumitriu, R.; Freigang, K.H. (ed.) - Translation technology in translation classes, Institutul European, Iaşi, 2008 - 3 ex. lectura la sala

20. Eco, Umberto -  Cum se face o teza de licenta, Bucuresti, Ed. Pontica, 2000 - 2 ex. lectura la sala

21.Eco, U. -  Interpretare şi suprainterpretare, Pontica, 2004 - 1 ex. lectura la sala

22. Fisher, A. - Citical Thinking : an Introduction, Cambridge University Press, 2001 - 2 ex. lctura la sala

23. Hostede G. - Managementul structurilor multiculturale, Editura Economică, 1996 - 12 ex. din care 2 ex. la imprumut

24.Hollinger, Al. - Test your business English vocabulary, Editura Universitară, 2009 - 25 ex. din care 12 ex. la imprumut

25.Irimia, D. - Gramatica limbii române, Polirom, 2008 - 5 ex. lectura la sala

26.Marinaş, L. coordonator  - Sistemul de guvernare a Uniunii Europene, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2003 - 1 ex. lectura la sala

27. Negrus, M. - Plati si garantii internationale,Editura CH.Beck, 2006 - 9 ex. lectură la sală

28.Neil Brown, M. - Asking the right question : a guide to critical thinking, , Pearson, 2012 - 2 ex. lectura la sala

29. Nicolae, M, (coord.), Moulder, J., Budrina, I., Imran, Z., Ion Zgreabăn, I., Hennessey, J.C. - Leadership - A global and cultural approach, editura ASE, 2010 - 25 ex. din care 14 ex. la imprumut

30. Nicolae, M., Seitz, V. - Cheia succesului, Imaginea profesională, Humanitas 2008 - 5 ex. din care 1 ex. la imprumut

31. Olaru, M. (coord.) - Managementul calităţii : concepte şi principii de bază, Bucuresti : Editura ASE , 1999 - 5 ex. lectura la sala

32.Olteanu, Valerică - Marketingul serviciilor: teorie și practică, Ed. Uranus, București, 2000 - 20 ex. din care 10 ex. la imprumut

33.Olteanu, Valerică - Marketingul serviciilor. O abordare managerială, Ed. Ecomar, Bucureşti, 2005 - 10 ex. lectura la sala

34.Opescu, M.A. - Le message publicitaire, Editura ASE, 2009 - 15 ex. din care 6 ex. la imprumut

35.Oprescu, M.A. - Creativite lexico-semantique dans la langue de la publicite, Editura ASE, 2009 - 15 ex. din care 6 ex. la imprumut

36. Paraschiv, D. - International Business, Editura ASE, 2005 - 50 ex. din care 35 ex. la imprumut

37.Pavel, E. - Introducere in terminologie : noţiuni fundamentale, Editura Academiei Române, 2001 - 1 ex. disponibil la imprumut

38. Popa, I. - Negocierea comerciala internationala, Editura Economica, Bucuresti 2006 - 25 ex., din care 11 ex. la imprumut

39. Popa, I. - Tehnica operatiunilor de comert exterior, Editura Economica, 2008 - 35 ex., din care 16 ex. la împrumut

40. Powell, T. - Critical Thinking : a Concise Guide, Routledge, 2010 - 2 ex. lectura la sala

41.Raboaca, Gh. - Metodologia cercetării ştiinţifice, Editura ASE, 2003 - 15 ex. din care 2 ex. la imprumut

42.Radu, M. -Corespondenţa comercială, modele şi comentarii : în limbile română, franceză, engleză şi germană, Total Contract, 1995 - 18 ex. lectura la sala

43. Rădulescu, M. - Metodologia cercetării ştiinţifice : elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat, Editura didactică şi pedagogică,  2006 - 5 ex. din care 2 ex. la imprumut

44. Rugman, A.M. et al. - International Business, Prentice Hall, 2006 - 1 ex. lectură la sală

45.Saraş, M. - Gramatica practică a limbii franceze, Meteor Press, 2004- 5 ex. lectura la sala

46.Stoica Camelia Florentina, Dreptul afacerilor. Contracte, Editura ASE, Bucureşti, 2012. - 15 ex. din care 8 ex. la imprumut

47.Zaiţ, Adriana - Marketingul serviciilor, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2004 - 5 ex. lectura la sala

 

Lectoratul francez (sala 1514) - lectura la sala

 

1. Baril, Denis - Techniques de l’expression ecrite et orale, Editions Dalloz, 2002 - 1 ex.

2. Bejoint, Henri, Thoiron, Philippe (sous la direction) - Le sens en terminologie, Presses

Universitaires de Lyon, 2000 - 1 ex.

3. Cabre, Maria Teresa -  La Terminologie - Theorie, methode, applications, Presses de l’Universite d’Otttawa, Paris, Armand Colin, 1988 - 1 ex.

4. Cilianu-Lascu, Corina - Communication d’entreprise : concepts, strategies, techniques, pratiques,   Editura InfoMega, 2004 - 1 ex.

5. Cristea, Teodora - Structures signifiantes et  relations semantiques en francais contemporain, Editura  Fundaţiei România de mâine, 2001 - 1 ex.

6. Gaudin, Francois - Socio-terminologie : une approche sociolinguistique de la terminologie, Bruxelles, Editions Duculot, 2005 - 1 ex.

7. Lederer, M. - La traduction aujourd hui, Hachette, 1994 - 1 ex.

8. Maingueneau Dominique -: Analyser les textes de communication, Dunod, Parid, 1998 - 1 ex.

9. Măgureanu, Anca - La Semantique lexicale, Universitatea din Bucureşti, 1984 - 1 ex.

10. Sarfati Georges Elia : Elements d’analyse du discours, Nathan, Paris, 1997 - 1 ex.

11. Tuţescu, Mariana - Du mot au texte, Universitatea din Bucureşti, 1994 - 1 ex.

12. Weinrich, H.  - Grammaire textuelle du francais, Didier / Hatier, Paris, 1989 - 1 ex.

13. XXX ISO 704 - Travail terminologique - Principes et methods - 1 ex.

14. XXX Dialogos 22/2010 - 1 ex.

 

Dicţionare

 

1.LE PETIT ROBERT DE LA LANGUE FRANCAISE, 2006 - 1 ex.

2. LE PETIT ROBERT DE LA LANGUE FRANCAISE, 2008 - 1 ex.

3. LE PETIT LAROUSSE 1987 - 1 ex.

4. LE PETIT LAROUSSE 1990 - 1 ex.

5. LE PETIT LAROUSSE 2003 - 1 ex.

6. DICTIONNAIRE DES SYNONYMES, Larousse, 1977 - 1 ex.

7.DICTIONNAIRE D’HISTOIRE, ECONOMIE, FINANCE, GEOGRAPHIE SOUS LA DIRECTION DE FREDERIC TEULON, Presses Universitaires de France, 1995 - 1 ex.

8.DICTIONNAIRE DES MOTS D’ORIGINE ETRANGERE, Larousse, 1998 - 1 ex.

9. LE ROBERT & COLLINS DU MANAGEMENT COMMERCIAL FINANCIER ECONOMIQUE JURIDIQUE, 1992 - 1 ex.

10. NOUVEAU DICTIONNAIRE DES DIFFICULTES DU FRANCAIS MODERNE, 1994 - 1 ex.

11. Ashrof, M.; Mianney, D. - Dictionnaire des expressions idéomatiques, Le Livre de Poche, 1995 - 1 ex.

12. Bernet, Ch.; Rézeau, P. - Dictionnaire du français parlé, Point et Virgule, 1989 - 1 ex.

13. Ciucă, L. - Dicţionar francez-roman/roman-francez, Corint, 2007 - 1 ex.

 

 

Centrul Celso Furtado (sala 1415) - lectura la sala

 

1.Agape Comsa, D.; Dominte, R.N. - Structuri ale Uniunii Europene, elemente de ligislatie specifica, Editura Economice, 2001 - 1 ex.

2. Craig, Paul & Gráinne de Búrca - EU law, texts, cases and materials (fourth edition), 2007 - 1 ex.

3.Hamp-Lyons, Liz & Heasley, Ben - Study Writing (second edition), 2008 - 1 ex.

4. Paraschiv, D. - Tehnica platilor internationale, Editura economice, 2003 - 1 ex.

5.Stefanescu, D.;Rusu, B. - Rolul standardelor in asigurarea calitatii. Dimensiuni europene in asigurarea caliattii, Editura Economica, 2001 - 1 e3x.

 

Dictionare

                                                                                                                  

1. Carmen Nedelcu, Ioana Murar, Andreea Bratu şi Andrei Bantaş - DICŢIONAR ROMAN - ENGLEZ, Ed. Teora - 1 ex.

2. Andrei Bantaş - DICŢIONAR ENGLEZ - ROMAN, Ed. Teora    - 1 ex.                

 

3. Andrei Bantaş -DICŢIONAR ENGLEZ -  ROMAN, vol.2, Ed. Teora  - 1 ex.                    

4. Leon Leviţchi - DICŢIONAR ROMÂN - ENGLEZ ROMANIAN ENGLISH, Ed. 100+1 Gramar, 2002 - 1 ex.

5.C.Ponta, A. Bantaş -  CULEGERE DE ABREVIERI IN LIMBA ENGLEZA, Ed. Tehnică  1978 - 1 ex.

6. OXFORD ADVANCED LEARNER’S DICTIONARY    (Current English)  - 1 ex.        

7. OXFORD ADVANCED LEARNER’S DICTIONARY (International Students’

 of Current English)   - 3 ex.                                                           

8. OXFORD DICTIONARY OF BUSINESS ENGLISH  FOR LEARNERS OF ENGLISH, Oxford University Press - 1 ex.

9. OXFORD DICTIONARY OF ACCOUNTING , Oxford University Press- 1 ex.

10. OXFORD DICTIONARY OF ECONOMICS, Oxford University Press - 1 ex.

11. OXFORD DICTIONARY OF FINANCE AND BANKING, Oxford University Press- 1 ex.

12. OXFORD DICTIONARY OF SYNONYMS AND ANTONYMS, Oxford University Press - 1 ex.

13. OXFORD WORDPOWER DICTIONARY FOR LEARNERS OF ENGLISH, Oxford University Press - 1 ex.

14. OXFORD WORDPOWER DICTIONARY, Oxford University Press - 1 ex.   

15. DICTIONAR DE BUSINESS ENGLEZ-ROMAN, Ed. Universal Dalsi, 2001  - 1 ex.

16. DICTIONAR DE POLITICA SI ADMINISTRATIE, Ed. Universal Dalsi, 2000 - 1 ex.

17. NEW OXFORD DICTIONARY OF ENGLISH, Oxford University Press, 1 ex.