In contextul globalizării in general şi al creerii şi extinderii Uniunii Europene in particular, schimburile economice, ştiinţifice, sociale şi politice intre state au cunoscut o dezvoltare fără precedent ceea ce a dus la creşterea nevoilor de servicii de traducere şi interpretariat. Programul işi propune să răspundă acestor nevoi, pregătind studenţii pentru profesiile de traducător şi interpret in cele trei limbi de lucru ale Uniunii Europene.